Πρέπει να είχαν καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ