Το τριήμερο 25-27 Ιουνίου, στις Βρυξέλλες, θα συναντηθούν πανεπιστημιακοί, ερευνητές και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ενεργειακό τομέα και σκοπεύουν να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο των νέων προκηρύξεων του 2020 στον τομέα Ενέργειας του ευρωπαϊκού προγράμματος για την Έρευνα και Καινοτομία «Ορίζοντας 2020».