Τώρα εξηγούνται πολλά!! Στην αρχή προαναγγέλλουν από επίσημα χείλη της Δημοτικής Αρχής, ότι τα χαλίκια θα διατίθενται δωρεάν στη κατασκευαστική του Ε65. Αμέσως τους Θυμίζω την απόφαση του Δημ. Συμ., ότι θα είναι επί πληρωμή και όχι δωρεάν.   Μάλλον τους χάλασα τα σχέδια. Ξεκινούν τεχνητή ένταση και ρήξεις σε βάρος μου. Με Διαγράφουν συντεχνιακά […]
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ