Κατεδαφίστηκε νοσοκομείο που τα τελευταία δέκα χρόνια ήταν εγκαταλελειμμένο, με τα πλάνα να προκαλούν εντύπωση.