Η αξία των κοινών αγαθών και του δημόσιου χώρου απαιτούν την προστασία μας και κάθε προσπάθειας διατήρησης της καθαριότητας και της καλαισθησίας του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος.

Δεδομένης της έλλειψης προσωπικού στον τομέα της καθαριότητας (όχι με ευθύνη δική μας), σας κάνουμε γνωστό ότι τα απορρίμματα περισυλλέγονται σε συγκεκριμένες ώρες και δεν υπάρχει δυνατότητα αποκομιδής τους οποιαδήποτε χρονικής στιγμής!

Οφείλουμε όλοι να συμβάλουμε στον ευπρεπισμό και στην καθαριότητα όλου του νησιού και ιδιαίτερα της παραλιακής ζώνης!

Ο καθένας μας να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν.

Περιμένουμε τη συνεργασία σας για να διατηρήσουμε τα λιμάνια και το νησί μας καθαρό!

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Σ

ΞΗΝΤΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ