Δύο κηδείες σήμερα Σάββατο 22 Μαΐου 2021 στο νομό Λάρισας

1. Πρόδρομος Λαδόπουλος ετών 83

Ωρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2. Πάντω Οικονόμου ετών 81

Ωρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ