Στη δωρεά ενός μηχανήματος λιθοτριψίας στο Νοσοκομείο του Βόλου θα προχωρήσει ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βόλου – ΕΒΟΛ, ικανοποιώντας σχετικό αίτημα της Διοίκησης του Αχιλλοπούλειου. Την σχετική απόφαση έλαβε το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού, το οποίο προχώρησε ήδη, στην αγορά του μηχανήματος που μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου θα βρίσκεται στην Ουρολογική Κλινική του Νοσοκομείου, στη διάθεση γιατρών και ασθενών.

« Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βόλου-ΕΒΟΛ μετά από σχετικό αίτημα του ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ, ότι χρειάζεται ένα πολύ σημαντικό μηχάνημα, το οποίο λείπει από την Ουρολογική Κλινική και το οποίο παρέχει την δυνατότητα να γίνονται παρεμβάσεις λιθοτροψίας.
Ένα μηχάνημα το οποίο δεν υπάρχει σε κανένα Νοσοκομείο της Θεσσαλίας και εξαναγκάζονται οι ασθενείς να μετακινούνται είτε στην Αθήνα, είτε στην Θεσσαλονίκη. Ιδιαίτερα ταλαιπωρούνται τα παιδιά με όλα τα επακόλουθα όπως κόστος μετακίνησης, κλπ.
Επίσης το μηχάνημα αυτό συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση επιφανειακών όγκων . Ο Πρόεδρος της Οργάνωσης λαβών την επιστολή –αίτημα έφερε το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απεφάσισε ομόφωνα με την σύμφωνη γνώμη των υπηρεσιακών παραγόντων της Οργάνωσης, να αγοράσει το μηχάνημα αυτό και να το δωρίσει στο ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ Νοσοκομείου Βόλου.
Έγιναν οι σχετικές διαδικασίες και με συνεργασία των υπηρεσιακών παραγόντων της Οργάνωσης και του Νοσοκομείου έγινε έρευνα αγοράς και κατέληξαν στην εταιρεία και στον τύπο του μηχανήματος. Επιλέγει το καλύτερο και δόθηκε η σχετική παραγγελία. Υπογράφηκε η σύμβαση και κατεβλήθη η προκαταβολή. Το κόστος του μηχανήματος ανέρχεται στο ποσό των 58.000 ευρώ. Το μηχάνημα αυτό θα βρίσκεται μέχρι τέλος Δεκεμβρίου στο Νοσοκομείο του Βόλου για να τεθεί άμεσα σε λειτουργία και να βοηθήσει αυτούς που το έχουν ανάγκη».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ