Ο Δήμος Βόλου πραγματοποιεί και φέτος το πρόγραμμα μεταφοράς δημοτών
από συνοικίες και δημοτικά διαμερίσματα προς παραλίες της περιοχής, για
τα λεγόμενα «μπάνια του λαού»

Η μεταφορά θα γίνεται με όχημα που
εξασφάλισε ο Δήμος, θα είναι δωρεάν για το διάστημα από 1η έως την 31η
Αυγούστου και θα γίνεται με βάση το ακόλουθο πρόγραμμα:

ΜΠΑΝΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ