Ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου, ώστε η υλοποίηση νέων έργων ΑΠΕ να πάψει να είναι πραγματικός γραφειοκρατικός εφιάλτης, αλλά και η χάραξη ενός ξεκάθαρου σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη των «πράσινων» ηλεκτροπαραγωγικών πηγών, αποτελούν προϋποθέσεις ώστε η χώρα μας να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει για τη διείσδυση των ΑΠΕ, να «ξεκλειδώσει» μεγάλες επενδύσεις στον κλάδο, αλλά και να εξασφαλίσει φθηνό ρεύμα για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.