«Χρειάζεται ενιαία εθνική στρατηγική για τη διεύρυνση της τουριστικής ανάπτυξης».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ