Πρώτα ανοίγουν εμπορικά καταστήματα και εκκλησίες…
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ