Βάσει σχεδίου το κλείσιμο της Εθνικής Τράπεζας

Το κλείσιμο της Εθνικής Τράπεζας στην οδό Λαρίσης και άλλων καταστημάτων από όλες τις συστημικές τράπεζες μάλλον δεν είναι τυχαίο γεγονός. Το σχέδιο είναι να συρρικνωθούν και όσοι εργαζόμενοι απομένουν να μετατεθούν και να επανδρώσουν άλλα καταστήματα, από τα οποία λείπουν υπάλληλοι. Έτσι τα λειτουργικά έξοδα μειώνονται, αλλά και οι εργαζόμενοι που βγαίνουν στη σύνταξη δεν αναπληρώνονται με αποτέλεσμα να μειώνονται και τα έξοδα για μισθούς.
Λ.Α.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ