Κι όμως, τα ζώα πολλές φορές ξέρουν αν βγάλουν καλύτερες selfie από εμάς!