ΑΣΕΠ: 127 θέσεις εργασίας σε Δήμους και Περιφέρειες με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου.

Δείτε αναλυτικά τις θέσεις: 

  • 36 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Πειραιώς (Ν. Αττικής)

Ο Δήμος Πειραιώς ανακοινώνει την πρόσληψη 36 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 13/03/2019-22/03/2019

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

  • 4 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου (Ν. Μαγνησίας)

Ο Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

2 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρου
2 ΥΕ Εργάτες Πρασίνου

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 14/03/2019-26/03/2019

Δείτε την προκήρυξη εδώ

  • 5 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

2 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
1 ΠΕ Κτηνίατρος
1 ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
1 ΤΕ Μηχανικός (Δομικών Έργων)

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 15/03/2019-26/03/2019

Δείτε την προκήρυξη εδώ

  • 3 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης ως ακολούθως:

1 ΠΕ Αρχαιολόγων
2 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών

Καταληκτική ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων: Τρίτη 26 Μαρτίου 2019

Δείτε την προκήρυξη εδώ

  • 22 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού (Ν. Αττικής)

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη 22 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, ως ακολούθως:

3 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρου
1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου
18 ΥΕ Εργάτες καθαριότητας

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 06/03/2019-15/03/2019

Δείτε την προκήρυξη εδώ

  • 49 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Κηφισιάς (Ν. Αττικής)

Ο Δήμος Κηφισιάς ανακοινώνει την πρόσληψη 49 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/08/2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, ως ακολούθως:

14 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι
15 ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι
5 ΔΕ Μάγειρες
10 ΥΕ Καθαριστές
5 ΥΕ Βοηθοί Μάγειρες

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 18 Μαρτίου

Δείτε την προκήρυξη εδώ

  • 3 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

1 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (Οικονομικού)
1 ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός
1 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

  • 5 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αγρινίου (Ν. Αιτωλοακαρνανίας)

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αγρινίου ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, ως ακολούθως:

3 άτομα ΔΕ
2 ΥΕ Καθαρίστριες Εσωτερικών Χώρων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019

Δείτε την προκήρυξη εδώ.