Σταθερά στην τελευταία θέση παραμένει η κατά κεφαλήν κατανάλωση Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ) στη χώρα μας και με βάση τα στοιχεία για το 2018, παρά το γεγονός ότι η αξία των πωλούμενων σκευασμάτων αυξήθηκε. Σύμφωνα με τα επεξεργασμένα στοιχεία από τον Ιταλικό Εθνικό Οργανισμό Σκευασμάτων Αυτοθεραπείας, Assosalute Italia, η Ελλάδα πέρυσι εμφάνισε τη μεγαλύτερη άνοδο στον τζίρο των ΜΗΣΥΦΑ ανάμεσα σε 17 χώρες, όμως την ίδια στιγμή η κατά κεφαλήν κατανάλωση ήταν μόλις 22,8 ευρώ.