Τα θύματα προσβολής του τεκμηρίου αθωότητάς τους από τον πρωθυπουργό ή υπουργούς του δεν θα διαθέτουν αποτελεσματικό ένδικο μέσο προστασίας στα ελληνικά δικαστήρια.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ