Πώς ερμηνεύουν τη δήλωσή του στην κυβέρνηση.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ