Ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση ενός περιβαλλοντικού – αναπτυξιακού έργου για το νησί της Αλοννήσου είναι η ένταξη της μελέτης “Ανάπλαση της παραλίας «Χρυσή Μηλιά»” στην πρόσκληση της ΜΟΔ Α.Ε για ενέργειες ωρίμανσης έργων φορέων με αδυναμίες μέσω Τεχνικής βοήθειας Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης.

Το ποσό της χρηματοδότησης είναι 37.200€
Ο Δήμος Αλοννήσου έγκαιρα κατέθεσε το αίτημα ένταξης στην πρόσκληση της ΜΟΔ Α.Ε και η Επιτροπή Αξιολόγησης προτάσεων της πρόσκλησης για την υποστήριξη αδύναμων φορέων, ΟΤΑ Α’ βαθμού στην ωρίμανση και υλοποίηση έργων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης μέσω ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠΑ ενέκρινε το συγκεκριμένο αίτημα και η ΜΟΔ Α.Ε θα αναλάβει την ανάθεση εκπόνησης μελέτης.
Η ανάπλαση της παραλίας «Χρυσή Μηλιά» είναι ένα έργο αναγκαίο για την προστασία της ακτής λόγω της εκτεταμένης διάβρωσης της παράκτιας ζώνης και η συγκεκριμένη μελέτη θα δώσει ανάλογες τεχνικές λύσεις που θα είναι συμβατές με το ευαίσθητο θαλάσσιο περιβάλλον της Αλοννήσου.
Το έργο προστασίας της ακτής θα αλλάξει την εικόνα της περιοχής και θα συμβάλει στην αναπτυξιακή προοπτική και την τόνωση της επιχειρηματικότητας και της εντόπιας οικονομίας.
Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοια μελέτη που αφορά την παραλία «Τζώρτζη Γιαλός» προωθεί ο Δήμος Αλοννήσου για την εκπόνησή της.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ