Το ύψους 3,5 μέτρων μεταλλικό άγαλμα, είναι έργο του γλύπτη Γιάννη Παππά, απεικονίζει τον νεαρό Αλέξανδρο να ιππεύει το άλογο του και φιλοτεχνήθηκε το 1993.