Έτοιμος

Η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με υψηλόβαθμο στέλεχος της Νομαρχιακής, έχει σοβαρό πρόβλημα με τις υποψηφιότητες για τις δημοτικές εκλογές στον Δήμο Νοτίου Πηλίου και στην Αλόννησο. Συναντήσαμε τον κ. Δημήτρη Παρρησιάδη. Μας δήλωσε πως σε δεκαπέντε ημέρες θα είναι έτοιμος με ιδρυτική διακήρυξη και την παρουσίαση μεγάλου τμήματος του ψηφοδελτίου. Για την Αλόννησο η ΝΔ δεν έχει λύση καθώς ουδείς έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον.
ΚΑΤ. ΤΑΣ