Ξεκίνησαν τα μαθήματα πληροφορικής στη Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας. Οι ενότητες των μαθημάτων που θα καλυφθούν αφορούν Διαδίκτυο & Επικοινωνία, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Ηλεκτρονική Αναζήτηση και Πληροφόρηση, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Φορητές Συσκευές και Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο. Τα τμήματα χωρίζονται σε Αρχαρίων και Προχωρημένων κάθε Τρίτη στις 2:30 και 3:30 μ.μ., και κάθε Πέμπτη στις 3:30 και 5:00 μ.μ. Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας