Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου “Η ΝΙΚΗ” θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα “FORUM” Δεληγιώργη 9, στις 8/6/2016 και ώρα 19:00, ενώ σε περίπτωση μη απαρτίας την ίδια μέρα στις 20:00. Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα μέλη του Συλλόγου που είναι οικονομικά τακτοποιημένα έως και 30/4/2016. Τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου θα πιστοποιούνται πριν την είσοδο τους στην αίθουσα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

α) Ο αγωνιστικός και οικονομικός απολογισμός του ποδοσφαιρικού τμήματος από τη Διοικούσα Επιτροπή για την αγωνιστική περίοδο 2015-2016.

β) Προτάσεις ενδιαφερομένων πλευρών για την ανάληψη της Διοικούσας Επιτροπής του ποδοσφαιρικού τμήματος για την αγωνιστική περίοδο 2016-2017.

γ) Ψηφοφορία για τις προτάσεις που έχουν παρουσιαστεί στη Γ.Σ.

Οι ανανεώσεις των μελών του συλλόγου, συνεχίζονται καθημερινά στα γραφεία του συλλόγου από 9:00π.μ.-15:00 και 17:00-21:00.

  Κανένα νέο μέλος δεν θα εγγράφεται την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Όσα από τα παλαιά μέλη οφείλουν συνδρομές στο σύλλογο από 1-6-2015 και μετά, μπορούν να ενεργοποιηθούν, καταβάλλοντας 2 ευρώ ανά μήνα έως 30/4/2016.

Όσα από τα παλαιά μέλη οφείλουν συνδρομές στο σύλλογο από 1-6-2015 και πριν, μπορούν να ενεργοποιηθούν, καταβάλλοντας 25 ευρώ έως 30/4/2016.

Σε περίπτωση που τα μη ενεργά μέλη δεν ενεργοποιηθούν, τότε, με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα διαγραφούν από μέλη του Συλλόγου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Τα μη τακτοποιημένα οικονομικά μέλη του Συλλόγου μπορούν να τακτοποιούν την οικονομική τους εκκρεμότητα έως και πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης. Στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης θα εισέρχονται μόνο τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ