ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΧΑΜΗΛΟ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ 1005 ΣΤΟ ΔΕΛΤΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΜΕΤΩΠΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΑΡΓΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ 1009
ΣΤΟ ΚΡΟΥΣΕΙΝΤ ΣΤΙΣ 15/21 UTC. ΥΨΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ 1034 ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΑ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 23.00
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 16/04 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 26.00, ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΑΜΟΥ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 16/04 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ 7 Η 8 ΚΑΙ ΑΠΟ 15/19 UTC ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 16/04 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ 7 Η 8 ΚΑΙ ΑΠΟ 15/22 UTC ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 8

ΣΤΕΝΟ ΚΑΦΗΡΕΑ, ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 25.30
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 16/04 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 8 Η 9

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 25.30
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 16/04 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 8

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 16/04 UTC
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 8 Η 9

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 16/04 UTC
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8 ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 24.00 8 Η 9

ΘΡΑΚΙΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 25.10
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 16/04 UTC
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 8

ΘΡΑΚΙΚΟ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 25.10, ΜΑΡΜΑΡΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 16/04 UTC
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8

ΚΡΟΥΣΕΙΝΤ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 16/04 UTC
ΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ 7 Η 8

ΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 24.00
ΑΠΟ 15/19 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 16/04 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ 37.40
ΑΠΟ 15/22 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 16/04 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 22.00, ΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΤΟΥ 24.00
ΑΠΟ 16/01 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 16/04 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8

Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο