Πέμπτη, 2 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΒΟΛΟΣ100 ημέρες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

100 ημέρες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

– Tα έργα οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες της νέας περιφερειακής αρχής

Η  νέα Περιφερειακή Αρχή μέσα  στις 100 πρώτες ημέρες, προχώρησε σε έργα, δράσεις και πρωτοβουλίες  σε όλους τους τομείς  με βάση την αναγκαία  προτεραιοποίηση και εκτιμούμε ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη μεγάλη προσπάθεια  που έγινε και συνεχίζεται.

Μια από τις πρώτες προτεραιότητες,όταν αναλάβαμε -όπως είναι λογικό, λόγο Daniel,   ήταν  η  επιστροφή  σε συνθήκες κανονικότητας.

 Η   αποκατάσταση δηλαδή  των ζημιών   στο οδικό δίκτυο, με έργα προσωρινά θα σας τα πω αναλυτικά  και σχεδιάσαμε   έργα  μόνιμης αποκατάστασης, για τα οποία   η αναγκαία χρηματοδότηση  από την κυβέρνηση  εξασφαλίστηκε  τις τελευταίες ημέρες.

Επίσης  θέσαμε ως  στόχο να «τρέξουμε» την διαδικασία υποβολής των φακέλων  με κύριο μέλημα οι πληγέντες να αποζημιωθούν έγκαιρα στο πλαίσιο  της κρατικής αρωγής. Στο βαθμό που αφορούσε τις υπηρεσίες της περιφέρειας  έχουμε σημαντικά αποτελέσματα  και λέω στο βαθμό γιατί  εμπλέκεται και  ο ΕΛΓΑ.

Στο πλαίσιο αυτό η περιφέρεια  προχώρησε και  στην άμεση πρόσληψη προσωπικού  για να  μην υπάρξουν καθυστερήσεις  στους επιτόπιους ελέγχους  και προσπαθήσουμε να δώσουμε παράλληλα και τεχνική  βοήθεια  συστήνοντας  ειδικά γραφεία εξυπηρέτησης.

 Θα σας παρουσιάσω αναλυτικά  στοιχεία για  την πορεία της διαδικασίας  και  να επισημάνω ότι  οι υπηρεσίες  της περιφέρειας έκαναν την  δουλεία τους με  επιμέλεια και συνέπεια ανεξάρτητα από τις επικρατούσες δυσκολίες.

 Επιχορήγηση –προκαταβολή

 Εμπορικές, Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις και ΜΚΟ

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας έχουν κατατεθεί 6.102 αιτήματα ζημιάς από διάφορες επιχειρήσεις και μέχρι τις 11-04-2024 έχουν διενεργηθεί 6.095 αυτοψίες (ποσοστό 99,89%).

Από τους 5.580 φακέλους με αιτήματα για πληρωμή επιχορήγησης (ποσοστό 91,45% επί των αιτήσεων ζημιάς που έχουν υποβληθεί), έχουν σταλεί για προκαταβολή τα 2.959 ΑΦΜ (ποσοστό 48,49% επί των αιτήσεων ζημιάς).

  Αγροτικές εκμεταλλεύσεις

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι αιτήσεις υποβολής ζημιάς υποβάλλονται μέσω των ανταποκριτών του ΕΛΓΑ και μετά αποστέλλονται στις ΔΑΟ, για να προβούν τα κλιμάκια σε αυτοψίες και διοικητικούς ελέγχους για να είναι δυνατή η επιχορήγηση (προκαταβολή και οριστική εκκαθάριση)

Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι τις 11-04-2024, στα κλιμάκια κρατικής αρωγής έχουν παραδοθεί περίπου 37.000 αιτήσεις που αφορούν ζημιές σε γεωργικές γαίες, πάγιο κεφάλαιο, πρώτες ύλες και αποθηκευμένα προϊόντα, και έχουν υποβληθεί μέσω των ανταποκριτών του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) και μέσω της διαδικασίας για την δήλωση ζημιάς σε έγγειο κεφάλαιο μέσω στις ΔΑΟ. Συνολικά, μέχρι τις 11-04-2024 έχουν ελεγχθεί σχεδόν 24.335 αιτήσεις (ποσοστό 65,75%).

Κατά την διαδικασία παραλαβής των φακέλων για την υποβολή επιχορήγησης από τις αγροτικές επιχειρήσεις εκμεταλλεύσεις, εντοπίζονται εκτυπωμένες εμπρόθεσμες αιτήσεις ζημιάς, οι οποίες έχουν υποβληθεί μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ αλλά δεν έχουν αποσταλεί στην Περιφέρεια. Ο αριθμός αυτών των αιτήσεων δεν μπορεί να υπολογισθεί ακριβώς, όμως έχει ως συνέπεια να καθυστερεί η διαδικασία καθώς στους εν λόγω παραγωγούς δεν έχει πραγματοποιηθεί αυτοψία, καθώς δεν γνωρίζαμε την ύπαρξή τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το πρωτόκολλο, έχουν υποβληθεί 21.522 φάκελοι με αιτήματα για πληρωμή επιχορήγησης, ποσοστό 58,15% επί των αιτήσεων ζημιάς που έχουν υποβληθεί.

Από το σύνολο των αιτήσεων, μόνο το 8% έχει προχωρήσει για προκαταβολή επιχορήγησης, καθώς υπάρχουν διάφορες εκκρεμότητες, όπως η έκδοση του το ΦΕΚ οριοθέτησης πληγέντων περιοχών για τις αγροτικές περιοχές, εκκρεμότητες σε φακέλους παραγωγών, αλλαγές σε νομοθεσία.

Υπάρχουν αιτήσεις τις οποίες τις έχουμε βρει μέσα σε φακέλους που έχουν κατατεθεί για επιχορήγηση και δεν έχουν σταλεί ποτέ τα σχετικά πρόχειρα εκτιμητή από τον ΕΛΓΑ με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να κάνουμε σωστό προγραμματισμό.

Για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις δεν δικαιούνται αποζημίωση όσοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση ενιαίας ενίσχυσης το έτος ζημιάς, με συνέπεια να διογκώνεται ο αριθμός από αιτήσεις που δεν θα δικαιωθούν ποτέ, καθώς οι αιτούντες δεν υπέβαλλαν ΟΣΔΕ ή δεν είχαν δηλώσει στο ΟΣΔΕ 2023 τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια

B κύκλος πρώτης αρωγής

Τα κλιμάκια της πρώτης αρωγής δεν είχαν καμία αρμοδιότητα με τον α κύκλο της πρώτης αρωγής (2.000 ευρώ), η οποία χορηγήθηκε αποκλειστικά από τη Δνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου.

Μέσω του β κύκλου της πρώτης αρωγής, που αφορά αγροτικές εκμεταλλεύσεις και εμπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, συνολικά για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, έχουν υποβληθεί 17.516 μοναδιαία ΑΦΜ. Από αυτές τις αιτήσεις έχει γίνει επιβεβαίωση με τη Δνση Κρατικής Αρωγής για 8.579 ΑΦΜ (ποσοστό 48,98%). Για να γίνει εκτίμηση ζημιάς και να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία του β κύκλου, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, πρέπει να ολοκληρωθεί τουλάχιστον η αυτοψία από τα κλιμάκια της κρατικής αρωγής.

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η Περιφέρεια  έχει προχωρήσει ήδη σε προσωρινή αποκατάσταση των αναχωμάτων σε ποτάμια και ρέματα, για τα οποία δαπανήθηκαν περίπου 85 εκατομμύρια ευρώ.

Όμως έχουμε προτείνει ένα εκτεταμένο σχέδιο αποκατάστασης, καθαριότητας και διάνοιξης ποταμών και ρεμάτων, το οποίο είναι ύψους περίπου 550 εκατομμυρίων ευρώ Η κυβέρνηση  είδε θετικά  την πρότασή μας και πριν από περίπου μια εβδομάδα  εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση και αμέσως μετά το Πάσχα ξεκινούν    τα έργα

Επίσης  ξεκινά  η διαδικασία απομάκρυνσης  των νερών από την περιοχή των Καναλίων

-Ολοκληρώνονται  η ολοκληρώθηκαν έργα προσωρινής αποκατάστασης όπως : η γέφυρα του Ροπωτού στα Τρίκαλα που υπέστη βλάβη από τον Daniel  και  δόθηκε ήδη στην κυκλοφορία.

-Αντίστοιχες εργασίες  βρίσκονται σε  εξέλιξη σε γέφυρα στην περιοχή των Καλών Νερών Μαγνησίας και στη γέφυρα Ξεριά, στον Αλμυρό,  της ΠΕ Μαγνησίας.
-Προσωρινές εργασίες σχεδιάζονται επίσης στην κατεστραμμένη γέφυρα της Αμπελειάςστα Φάρσαλα.
-Επίσης, η περιφέρεια έχει σχεδιάσει  την τοποθέτηση γέφυρας BALLEY στην περιοχή Τσίτος και την κατασκευή μιας νέας ενισχυμένης διάβασης ιρλανδικού τύπου στην περιοχή Στουρναραίικα.

-Παράλληλα εξετάζεται η  δυνατότητα προσωρινής αποκατάστασης  και  βελτίωσης των συνθηκών κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο του Ασπροποτάμου και μέχρι το χωριό Κρανιά της ΠΕ Τρικάλων.

-Στην ΠΕ Καρδίτσας κατασκευάζεται μια νέα διάβαση ιρλανδικού τύπου στην περιοχή της γέφυρας Αργύρη και γίνονται ήπιες παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία.

-Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη εργολαβίες σε  πολλούς δήμους της Θεσσαλίας για τον καθαρισμό ρεμάτων και την αποκατάσταση των ζημιών στοoδικό  δίκτυο.

-Επιπλέον αυτών  η περιφέρεια έχει αναθέσει εργολαβίες για τη διαγράμμιση και σηματοδότηση του οδικού δικτύου και κυρίως των επικίνδυνων σημείων αυτού.

Να σημειώσω εδώ  ότι οι   καταστροφικές συνέπειες από τον danile υποχρεώνουν   όλους όσους έχουν  ευθύνη απέναντι  στους πολίτες  και στις μελλοντικές γενιές  να μην επιτρέψουμε  παρόμοια καταστροφή. Xωρίς καθυστερήσεις οφείλουμε με κοινό προσανατολισμό να σχεδιάσουμε τα απαιτούμενα έργα και να βοηθήσουμε παράλληλα τον πρωτογενή τομέα όχι απλώς να ανακάμψει αλλά αυτή την φορά να βάλει τις βάσεις για μια παραγωγική διαδικασία με μέλλον και με θετικό οικονομικό και  περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η περιφερειακή αρχή αντιλαμβανόμενη την  αναγκαιότητα  ενός  τέτοιου στρατηγικού σχεδίου,  χωρίς να χάσει ούτε μια μέρα -προχώρησε ήδη  στην  εκπόνηση του με τη βοήθεια κορυφαίων επιστημόνων της χώρας   που γνωρίζουν άριστα  τον εδαφολογικό  και γεωλογικό χάρτη της περιοχής.

Ήδη,   το σχέδιο  αυτό  έχει τεθεί προς διαβούλευση στους φορείς και τους πολίτες μέσα από την διοργάνωση  ειδικών  εκδηλώσεων.

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Στον αγροδια-τροφικό τομέα η Περιφέρεια μετά από επαφές  με τα Επιμελητήρια της Θεσσαλίας καθόρισε τον τρόπο με τον όποιο οι επιχειρήσεις θα συμμετέχουν στις κλαδικές εκθέσεις τόσο της Ελλάδας όσο και του Εξωτερικού  ώστε μέσα από την συνέργεια να προκύψει μεγαλύτερη ωφελιμότητα για την εξωστρέφεια.

 Ήδη το αποτέλεσμα είναι μετρήσιμο  με αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στις εκθέσεις  από 33% σε 40%.

Παράλληλα η περιφέρεια ίδρυσε ειδικό γραφείο επιχειρηματικότητας ενώ στο πλαίσιο πάντα της ενίσχυσης του τομέα   διεκδικεί  άμεση  στήριξη από τα τομεακά προγράμματα.

Επίσης  προχώρησε στην δημιουργία  αγροδιατροφικής σύμπραξης, με σκοπό  να παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και στις επιχειρήσεις και στο επίπεδο της εξωστρέφειας.

Ανέλαβε πρωτοβουλία για πιστοποίηση  προϊόντων  ΠΟ, στήριξης  επιπλέον  της παραγωγής του μελιού  χρηματοδοτώντας πρόγραμμα αυθεντικότητας  σε συνεργασία με το Α.Π.Θ, το  ΕΚΠΑ και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Στο πλαίσιο πάντα της επιχειρούμενης  εξωστρέφειας  ξεκίνησε ήδη η επίσημη συνεργασία με Ιαπωνικό Κολοσσό για την εξαγωγή του σκόρδου του Πλατυκάμπου.

Επίσης η Περιφέρεια Θεσσαλίας  έχει «αγκαλιάσει» τον πρώτο Ευρωπαϊκό Κόμβο ψηφιακής καινοτομίαςστον τομέα της Αγροδιατροφής στην Ελλάδα τo #DigiAgriFood.  Σκοπός του είναι η υποστήριξη του ψηφιακού και πράσινου μετασχηματισμού ολόκληρου του φάσματος της αγροδιατροφικής αλυσίδας αξίας, με άμεσα οφέλη για τους πολίτες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το δημόσιο τομέα.

Από τις σημαντικές πρωτοβουλίες  η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ  για δωρεάν εδαφικούς ελέγχους σε αγροτεμάχια αλλά και για ελέγχους σε κτηνοτροφικές μονάδες για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου.

ΕΣΠΑ / «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027»

Η περιφερειακή αρχή στο πλαίσιο της στρατηγικής της για άμεση απορρόφηση όλων των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, ξεκίνησε  έγκαιρα την  διαδικασία ενημέρωσης  όλων των εμπλεκόμενων φορέων  ώστε   οι ενδιαφερόμενοι να είναι έτοιμοι για την υποβολή των προτάσεων και να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώθηκαν εκδηλώσεις σε Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα και Βόλο.

Ειδικότερα  έχει δοθεί άμεση προτεραιότητα στις    προσκλήσεις του Α’ και Β’ τετραμήνου  του 2024  και ειδικότερα  στις δράσεις που αφορούν στην επιχειρηματικότητα  που εντάσσονται στον   Άξονα  «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας –περιβάλλον και ανθεκτικότητα¨. Οι σχετικές προσκλήσεις αναμένεται να εκδοθούν σύντομα.

Θα σας αναφέρω – ακολουθεί παρακάτω και ο σχετικός πίνακας -τα έργα που εντάχθηκαν από την αρχή του έτους μέχρι και 11-4-2024 άλλα και τα έργα τα οποία εντάχθηκαν αλλά βρίσκονται στη διαδικασία αξιολόγησης

«ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 2021 -2027 ΕΝΤΟΣ 2024

  Από την αρχή του έτους & έως 11.04.2024 εντάχθηκαν 7 έργα συνολικού π/υ 17εκ.€ τα οποία παρουσιάζονται ακολούθως:

                                                       ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ                                                                                                                    ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ                         ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

  • ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν2 ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ(ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ&ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ)                                     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ            13.800.000,00
  • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ                                                                                              ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ                                413.349,26
  • ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ                                                                                                  ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ                                280.998,31
  • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΛΤΙΝΟΥ Δ.ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ                                                                                 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ                                506.293,28
  • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ- ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΓΟΥΛΑΣ                                                                                        ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                              459.716,66
  • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ  ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ                                                                                                      ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ                        510.000,00
  • ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ     ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ                           1.025.000,00

Επίσης, υποβλήθηκαν & βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης η οποία ολοκληρώνεται εντός Απριλίου 2024 16 έργα συνολικού προϋπολογισμού 31,2 εκ. €: 

-13 έργα π/υ 31,2 εκ.€ αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (μεταφερόμενα έργα)

-1 έργο π/υ 17 εκ.€ αφορά στην Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου(Μουσείο Αργούς)

-1 έργο π/υ 3,9 εκ. € αφορά στην Β΄ Φάση της Κατασκευής Δικτύου Αποχέτευσης & Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του οικισμού Δαμασίου Τυρνάβου(τμηματοποιημένο  έργο)

-1 έργο π/υ 2εκ. € αφορά στην διευκόλυνση της προσβασιμότητα φοιτητών ΑμΕΑ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ/ Έργα 100 Ημερών

Η Πολιτική Προστασία ήταν ένα από τα τρία προγράμματα που παρουσιάσαμε πριν από την ανάληψη της διοίκησης της περιφέρειας.

Άμεσα άρχισε η διαδικασία της ενημέρωσης για και να διαπιστώσουμε το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται ο θεσμός στην περιφέρεια Θεσσαλίας.

Δυστυχώς τα ευρήματα δεν ήταν πολύ ενθαρρυντικά ωστόσο  η απόφαση ήταν δεδομένη. Η Πολιτική Προστασία αποτελεί μία από τις υψηλές προτεραιότητες της νέας διοίκησης και αρχίσαμε να ετοιμάζουμε την οργάνωση.

Μελετήσαμε τη νομοθεσία που ισχύει για την πολιτική προστασία για να διαπιστώσουμε τις ανάγκες και να καταστρώσουμε το σχέδιο πάνω στο οποίο θα κινηθούμε.

Αρχίσαμε να ετοιμάζουμε την οργάνωση των τμημάτων της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων της Κρατικής Αρωγής

Εντοπίσαμε τους θεσμικούς φορείς που εμπλέκονται στην πολιτική προστασία και έπρεπε να έρθουν στο ίδιο τραπέζι για να συντονιστούμε και να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα αποκομίσουμε τα καλύτερα οφέλη προς όφελος της διακηρυγμένης θέσης της περιφερειακής αρχής δηλαδή την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών.

Προκηρύχθηκε άμεσα και καλύφθηκε η θέση του Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας

Όπως γνωρίζετε το Πυροσβεστικό Σώμα είναι ο κύριος φορέας της πολιτικής προστασίας. Συζητώντας με τα στελέχη και με τη διοίκηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών στην Θεσσαλία βρήκαμε τον κοινό τόπο και κάναμε την πρώτη κίνηση. Η περιφέρεια πρότεινε την μετεγκατάσταση της περιφερειακής διοίκησης Θεσσαλίας στο νέο κτίριο της περιφέρειας στην οδό Θεοφράστου& Κλεισθένους.

Με την παραχώρηση χώρου και τη μετεγκατάσταση της περιφερειακής διοίκησης στο νέο κτίριο της περιφέρειας ο συντονισμός όλων των ενεργειών που αφορούν στην πολιτική προστασία θα  είναι πιο άμεσος

Η ιδέα αυτή έγινε  πρόταση και προωθήθηκε στο αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος στην γενική γραμματεία πολιτικής προστασίας και στον υπουργό κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας οι οποίοι την αποδέχτηκαν με ενδιαφέρουν και την στήριξαν.

Είμαστε σήμερα λοιπόν τρεις μήνες μετά κοντά στην ολοκλήρωση της όλης της διαδικασίας με την δημιουργία της υποδομής και εκτιμούμε ότι σε λιγότερο από ένα μήνα η περιφερειακή διοίκηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Θεσσαλίας θα βρίσκεται κοντά μας και θα είμαστε περισσότερο έτοιμοι για την αντιμετώπιση της θερινής περιόδου και κυρίως της αντιπυρικής περιόδου.

Η δεύτερη κίνηση μας αφορούσε στα όργανα της πολιτικής προστασίας στην οργάνωση της διεύθυνσης της αυτοτελούς διεύθυνσης όπως αναφέρθηκε νωρίτερα αλλά κυρίως και στη συγκρότηση του περιφερειακού συντονιστικού οργάνου. Δηλαδή του οργάνου που θα συντονίζει τις δράσεις και τις ενέργειες όλων των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ανάλογα με το γεγονός.

Αποφασίστηκε όπως το όργανο αυτό συνεδριάζει τακτικά και όχι μόνο όταν θα υπάρχει φαινόμενο φυσικής καταστροφής. Καθιερώθηκε λοιπόν ότι θα συνεδριάζει, τακτικά, με την πλήρη του σύνθεση την τελευταία Τετάρτη του κάθε μήνα και έκτακτα όταν απαιτείται και ανάλογα με την εποχή του χρόνου θα εξετάζονται και τα ανάλογα αντικείμενα.

Έτσι όλοι οι φορείς θα έρχονται στο ίδιο τραπέζι για να συντονίζονται, να γνωρίζονται και να μπορούν με πολύ πιο απλές διαδικασίες να συνεργάζονται στο πεδίο.

Η τρίτη μας ενέργεια, στο πλαίσιο της οργάνωσης πάντα, αφορούσε στην  δημιουργία ενός κέντρου συντονισμού, αντίστοιχου του περιφερειακού κέντρου επιχειρήσεων που προβλέπεται στην νομοθεσία. Ενός κέντρου που θα στηρίζεται στην τεχνολογία και θα έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώνει πληροφορίες τις οποίες τα επεξεργάζεται και οι εκτιμήσεις θα αποτελούν τη βάση  για την καλύτερη οργάνωση όλων των φάσεων της Πολιτικής Προστασίας ήτοι Πρόληψη, Σχεδίαση, Αντιμετώπιση, μιας φυσικής καταστροφής, δηλαδή τα μέτρα που θα πρέπει να λάβουμε και τις ενέργειες που θα πρέπει να κάνουμε ούτως ώστε να μπορέσουμε να περιορίσουμε τις συνέπειες.

Το κέντρο αυτό έχει σχεδιαστεί στην και βρισκόμαστε στην φάση της υλοποίησης εκτιμώντας ότι σε λιγότερο από δύο μήνες θα είναι κι αυτό έτοιμο να αποτελέσει το δεύτερο εργαλείο στα χέρια του περιφερειάρχη για την για την λειτουργία του μηχανισμού της πολιτικής προστασίας.

Στο πλαίσιο αυτό έχουμε ήδη ενσωματώσει ένα δίκτυο με 13 Μετεωρολογικούς σταθμούς και ένα μικρό αριθμό μετρητών της στάθμης των κυρίων ποταμών της Θεσσαλίας, όπως ανακοινώσαμε πρόσφατα και συνεχίζουμε τη διαδικασία της επέκτασης αυτών των δικτύων με νέες προγραμματικές συμβάσεις με το Αστεροσκοπείο Αθηνών και το ΕΛΚΕΘΕ.

Παράλληλα όμως με αυτά έπρεπε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση που προέκυψε που προέκυψε από τις πλημμύρες του DANIEL και ELIAS και να συντονίσουμε τις εργασίες αποκατάστασης των ζημιών και να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας της κρατικής αρωγής για να αποζημιωθούν οι πλημμυροπαθείς είτε πρόκειται για αγροτικές καλλιέργειες είτε πρόκειται για επιχειρήσεις.

Αν και ο χειμώνας ήταν ήπιος και δεν είχαμε ιδιαίτερα περιστατικά εκτός από κάποιες μικρές περιπτώσεις με χιονοπτώσεις και μία κάπως μεγαλύτερης έντασης βροχόπτωση, ωστόσο κι αυτές προκάλεσαν κάποιες μικρές ανησυχίες, δε σημειώθηκαν σοβαρά προβλήματα, αυτό όμως μας έδωσε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε τις αδυναμίες των υποδομών σ’ όλη την περιοχή της Θεσσαλίας και με βάση αυτό οργανώσαμε με τις παρεμβάσεις στους ποταμούς, στα κανάλια, τα ρέματα και τα αναχώματα.

Για την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών που κινούνται στο οδικό δίκτυο εκδώσαμε οδηγίες για τον έλεγχο των επικίνδυνων σημείων  για τη σηματοδότηση αυτών, την αλλαγή του ορίου ταχύτητος όπου χρειαζόταν καθώς και τη διαγράμμιση ασφαλείας.

Παράλληλα αναπτύξαμε μία πολύ καλή συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις και αξιοποιήσαμε τις δυνατότητες των ανάπτυξη γεφυρών BALLEY. Έγιναν παρεμβάσεις αποκατάστασης ζημιών ώστε οι μετακινήσεις να γίνονται με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια.

Tέλος στην προσπάθεια μας να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο το μηχανισμό της πολιτικής προστασίας ήρθαμε σε επαφή με τις εθελοντικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία και αναπτύξαμε το πλαίσιο της συνεργασίας αυτής. Ξεκινάμε από τον επόμενο μήνα τη συνεργασία με τις Αερολέσχες της Θεσσαλίας οι οποίες θα ενταχθούν στο πρόγραμμα των περιπόλων πυρασφάλειας και έγκυρης ενημέρωσης ούτως ώστε να περιορίσουμε το χρόνο επέμβασης στα πρώτα στάδια μιας πυρκαγιάς.

 Τέλος αξίζει να σημειώσουμε τη συνεργασία μας με τους δήμους η οποία βρίσκεται σε ένα καλό επίπεδο. Έγινε ο αναγκαίος  διαχωρισμός αρμοδιοτήτων,  ώστε την ώρα της κρίσης να γνωρίζει ο καθένας τι ακριβώς θα κάνει. Βρήκαμε τους τρόπους και τα κοινά σημεία που πρέπει να συνεργαστούμε και να υλοποιήσουμε τις αποφάσεις της πολιτείας όπως αυτές καθορίστηκαν με την τελευταία νομοθεσία.

Στο ίδιο πλαίσιο ενισχύουμε τη συνεργασία και με τους φορείς του ιδιωτικού τομέα.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ –ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Υλοποιήθηκαν  δράσεις/ παρεμβάσεις  ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας:

 Πρόγραμμα αγωγής στοματικής υγείας  με θέμα: Δόντια γερά –Στοματική υγεία για παιδιά.

Β. Πρόγραμμα με θέμα: Οι μαθητές στη χώρα των μικροβίων – «Χέρια καθαρά, μικρόβια μακρυά».

Γ. Πρόγραμμα με θέμα «Εφηβεία, Αντισύλληψη και Πρόληψη των Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων».

Δ. Πρόγραμμα με θέμα «Εξαρτήσεις: Αλκοόλ, Κάπνισμα, Ναρκωτικά, Διαδίκτυο»

2.Υλοποίηθηκαν επίσης μια σειρά  δράσεων/παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινότητας στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας.

Α. Πρόγραμμα Ανώδυνου Τοκετού

Β. Πρόγραμμα Μητρικού Θηλασμού

Γ. Πρόγραμμα Περιποίησης Βρέφους

Δ. Πρόγραμμα ενημέρωσης για Λοχεία

Ε. Πρόγραμμα ενημέρωσης σε κοινότητες Ρομά για Αντισύλληψη, Τοκετό, Θηλασμό.

3.Για πρώτη φορά υλοποιήθηκε    σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ η  «Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης και Πρόληψης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας».

Σκοπός της δράσης ήταν η πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του φοιτητικού πληθυσμού και του γενικού πληθυσμού σε θέματα πρόληψης και προαγωγής της σεξουαλικής υγείας. Καθώς επίσης, έλεγχος με τη μέθοδο της ταχείας δοκιμασίας (rapid test) για τον ιό HIV, για τις Ηπατίτιδες B και C, και για τη Σύφιλη.

-Επίσης η Περιφέρεια ανοίγει σύντομα μεγάλο διαγωνισμό για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα  καταπολέμησης των κουνουπιών

 -Στο πλαίσιο της κοινωνικής μέριμνας η περιφέρεια  πραγματοποίησε δωρεές σε πλημμυροπαθείς  μετά από προσφοράς φορέων και συλλόγων. ενώ ανέλαβε την σίτιση των κατοίκων της Φαρκαδόνας στο Κουτσόχερο.

-Στον τομέα το Εθελοντισμού, αξίζει να σημειωθεί ότι καταρτίστηκε μητρώο εθελοντών και εθελοντικών οργανώσεων για την καλύτερη οργάνωση σε περιόδους κρίσεων σε συνεργασία και με την πολιτική προστασία.

ΠΑΙΔΕΙΑ

Η Περιφερειακή Αρχή  σε συνεργασία με τους ανθρώπους της εκπαίδευσης  έχει προτεραιοποιήσει  τις άμεσες ανάγκες  των σχολικών συγκροτημάτων της Περιφέρειας.

Με βάση αυτές,  ήδη προχωρεί  σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες   για την κατασκευή νέου Δημοτικού σχολείου στην Φαλάνη Λάρισας καθώς το υπάρχον δεν πληροί   τις προϋποθέσεις μετά τον καταστροφικό  σεισμό του Δαμασίου.

Διατέθηκε επίσης  από την Περιφέρεια  χώρος του νέου Διοικητηρίου Καρδίτσας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  προκειμένου να στεγαστούν το τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας και το τμήμα  Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής  καθώς τα κτίρια στα οποία στεγάζονται μέχρι σήμερα αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στον τομέα του Πολιτισμού  συνεργαζόμαστε με το αρμόδιο Υπουργείο και σύντομα θα  καταλήξουμε  σε συγκεκριμένα έργα και  δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από την προγραμματική περίοδο 2021-2027″.

Υλοποιώντας το βασικό μας σχέδιο  ξεκινήσαμε  το  πρόγραμμα πολιτιστικών δράσεων στις πλημμυροπαθείς περιοχές σε συνεργασία με τον Κοινωνικό Οργανισμό «Συν – Κοινώ», μια πολυτάλαντη ομάδα καλλιτεχνών οι οποίοι ταξιδεύουν από χωριό σε χωριό, για να έρθουν σε δημιουργική επαφή, να ψυχαγωγήσουν και να εμψυχώσουν τους κατοίκους – και ιδιαίτερα τα παιδιά – των περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές. Η πρώτη φάση του προγράμματος έγινε σε  πληγείσες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας και Μαγνησίας (Στεφανοβίκειο, Βελεστίνο και Δήμο Αγιάς),  ενώ το πρόγραμμα θα επεκταθεί και στις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες.

-Επίσης η Περιφέρεια χρηματοδότησε και θα εξακολουθήσει  να  χρηματοδοτεί σειρά  πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων  που αναδεικνύουν την τοπική  παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής.

-Καθιέρωσε επίσης   από  φέτος  το ετήσιο διεθνές συνέδριο  Λογοτεχνίας και Δημιουργικής Γραφής στη Σκιάθο με τη Θεσμοθέτηση ετήσιου βραβείου  “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ”.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η Περιφέρεια  ετοίμασε έγκαιρα  και     έπειτα  από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς του Τουρισμού σε επίπεδο Θεσσαλίας το Σχέδιο Δράσης και Προβολής της Περιφέρειας για το 2024.

Σε αυτό   μεταξύ άλλων  προγραμματίζεται η διεξαγωγή  του 1ου Ελληνογερμανικού Φόρουμ  στο Βόλο από τις 15- 18 Σεπτεμβρίου

 Βρίσκεται στο στάδιο της τελικής προετοιμασίας ο φάκελος για  το Γεωπάρκο Μετεώρων το οποίο θα συμπεριληφθεί από την UNESCO στον κατάλογο των παγκόσμιων Γεωπάρκων.    Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας   αναμένεται η σύναψη προγραμματικών  συμβάσεων για την σύνταξη δύο Προμελετών Σκοπιμότητας για το «Θεματικό Πάρκο – Φάρμα Αγροδιατροφής» στην Λάρισα και του «Τελεφερίκ της Μακρινίτσας» στον Βόλο.  Η περιφέρεια συμμετείχε στις  Εκθέσεις Τουρισμού της Βιέννης και της Κύπρου, ως συν εκθέτες του ΕΟΤ.

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Προχωρήσαμε στη σύσταση Περιφερειακής Επιτροπής Περιβάλλοντος, Αγροτικού Τομέα και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και μετατροπή της από Γνωμοδοτικού σε Αποφασιστικού χαρακτήρα ( απλούστευση των διαδικασιών, η επιτάχυνση λήψης των αποφάσεων, η εμβάθυνση στην επεξεργασία των θεμάτων, η διασφάλιση και ο εμπλουτισμός του δημοκρατικού ελέγχου, η επίτευξη συνθηκών ευρύτερης διαβούλευσης καθώς και η διασφάλιση της νομιμότητας)

H Περιφέρεια Θεσσαλίας  και το Περιφερειακό Συμβούλιο γνωμοδότησε ΘΕΤΙΚΑ την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου «Περιφερειακό Σχέδιο

Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Περιφέρειας

Θεσσαλίας.

 Γνωμοδοτήσαμε  ΘΕΤΙΚΑ για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Υδρομάστευση – πηγή «Γκούρα» και εξωτερικό υδραγωγείο (δίκτυο μεταφοράς και δεξαμενές ύδρευσης) στην Τ.Κ. Βατσουνιάς του Δήμου Μουζακίου, στην Π.Ε. Καρδίτσας, κατοχυρώνοντας την καθολική πρόσβαση και εκμετάλλευση του νερού ως Δημόσιο Αγαθό στους κατοίκους

.

Γνωμοδότησε ΑΡΝΗΤΙΚΑ για την Ασφάλεια των κατοίκων και την

προστασία του Περιβάλλοντος για την έγκριση ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας στις εγκαταστάσεις της Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ στο Βόλο.Επίσης αρνητικά για την Εγκατάσταση & Λειτουργία Πλωτού Τερματικού Σταθμού

Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (FSRU) «ΑΡΓΩ», Δήμος Βόλου.

Έχουμε δημιουργήσει ένα Ερωτηματολόγιο Καταγραφής Περιβαλλοντικών Προβλημάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα, με σκοπό την Οργάνωση – Ενημέρωση – Επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται ή εκκρεμούν.

Πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες στο Πλαίσιο Εισαγγελικών Παραγγελιών σε όλη την Περιφέρεια  π.χ. Παλιό Λιμεναρχείο Βόλου, Μεσοποταμία Λάρισας κ.α.)

 Εξέλιξη Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων σε έργα Πράσινης Ανάπτυξης.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Στον τομέα του Αθλητισμού η περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζει σημαντικές διοργανώσεις που προβάλλουν το ευ αγωνίζεσθε  αφήνουν οικονομικό αποτύπωμα και προβάλλουν την Θεσσαλία.

Ενδεικτικά να αναφέρω διοργανώσεις όπως το Εαρινό Κύπελλο κολύμβησης Βετεράνων,Το Rally ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ το FINAL FOUR Κυπέλλου ανδρών στο Volley,  οι  Πανελλήνιοι Αγώνες Enduro.

Η Περιφερειακή αρχή τέλος  ενεργοποίησε  το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ)  όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία και σύντομα το ΠΣΕΚ θα παρουσιάσει το  έργο του.

The post 100 ημέρες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας appeared first on istigmes.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments