Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΒΟΛΟΣ“Όχι” του Περιφερειακού Συμβουλίου σε Επιχειρηματικό Πάρκο ΑΓΕΤ και LNG

“Όχι” του Περιφερειακού Συμβουλίου σε Επιχειρηματικό Πάρκο ΑΓΕΤ και LNG

Αρνητική ήταν η γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου τόσο σ’ ότι αφορά την ανάπτυξη επιχειρηματικού πάρκου από την εταιρεία ΑΓΕΤ Ηρακλής όσο και για την εγκατάσταση σταθμού LNG εντός του Παγασητικού, στη διάρκεια της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο των Μελισσατίκων του Βόλου.

Μετά την εισήγηση του Περιφερειάρχη το σώμα καταψήφισε κατά πλειοψηφία   την δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου στις εγκαταστάσεις της ΑΓΕΤ. Σύμφωνα με την εισήγηση του κ. Κουρέτα, η  έγκριση του ΕΠΜΜΜ ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ υπάγεται στη διαδικασία της οδηγίας 2001/42 για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση (ενσωματώθηκε με την ΚΥΑ 1225 Β/2006 και ΚΥΑ 3750 Β/2007). Συγκεκριμένα, το εν λόγω σχέδιο εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της οδηγίας 2001/42. Επειδή ενδέχεται να θεωρηθεί ότι είναι σχέδιο τοπικού επιπέδου τότε απαιτείται να έχει προηγηθεί η διαδικασία περιβαλλοντικού προελέγχου από την αρμόδια αρχή δηλαδή την αποκεντρωμένη διοίκηση. Αυτό δεν έγινε. Συνεπώς, η ως άνω παράλειψη υπαγωγής στη διαδικασία της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης καθιστά την έγκριση του εν λόγω σχεδίου παράνομη. Επιπροσθέτως ο κ. Κουρέτας τόνισε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα διάταξη του άρθρου 19 παράγραφος 3 του ν. 4982/2022, για τη δημιουργία ΕΠΜΜΜ πρέπει να προβλέπονται ειδικοί όροι που να αποσκοπούν στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή της όχλησης από τη λειτουργία της μονάδας. Για να υπάρξουν τέτοιοι ειδικοί όροι θα πρέπει να εκπονηθεί Μελέτη Περιβάλλοντος ώστε να υπάρξει τροποποίηση των ισχυόντων περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4014/2011. Διαφορετικά δεν μπορούν να προβλεφθούν τέτοιοι όροι. Συνεπώς, η ως άνω παράλειψη καθιστά την έγκριση του εν λόγω σχεδίου παράνομη.

Ο επικεφαλής της παράταξης «Συμμαχία υπέρ των πολιτών» κ. Αγοραστός τόνισε στην παρέμβαση του ότι η προηγούμενη περιφερειακή αρχή σεβάστηκε την εισήγηση της υπηρεσίας και για το λόγο αυτό στάθηκε θετικά απέναντι στο θέμα, χωρίς ωστόσο να το φέρει προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, λόγω του γεγονότος ότι μεσολάβησαν οι εκλογές.

Διεύθυνση Περιβάλλοντος Μαγνησίας κ.  Παπακωνσταντίνου -. «Η υπηρεσία γνωμοδότησε θετικά  για περιβαλλοντικούς όρους καθώς δεν χρειαζόταν νέα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων»

Κατά της Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου που ζητά η ΑΓΕΤ τάχθηκε και ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσής Τάσσος Τσιαπλές επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι  με πρόσχημα το Πάρκο επιδιώκει στην πραγματικότητα να προσαρμόσει και να αναπτύξει περαιτέρω τις δραστηριότητες της .Η δημιουργία του πάρκου, πρόσθεσε,  θα διευκολύνει τους κερδοφόρους σχεδιασμούς της  Εταιρείας  σε βάρος του Περιβάλλοντος και της υγείας του Λαού του Βόλου.

Η Επικεφαλής της Παράταξης «Ενωμένοι Θεσσαλοί» κ. Ελευθερία Τζανακούλη  τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας  του επιχειρηματικού πάρκου   καθώς τηρούνται -όπως είπε -οι περιβαλλοντικοί όροι άλλα και γιατί  η πλημμυρισμένη από τον danilel  Μαγνησία δεν  αντέχει να φτωχοποιηθεί   περαιτέρω  κάνοντας αναφορά στους 1000 εργαζόμενους της επιχείρησης.

LNG

Σχετικά με το θέμα της εγκατάστασης σταθμού μεταφόρτωσης LNG στον Παγασητικό, ο Περιφερειάρχης Δ. Κουρέτας στην εισήγηση του τόνισε ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4936/2022 (εθνικός κλιματικός νόμος) η χώρα μας πρέπει να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% έως το 2030 και κατά 80% έως το 2040 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Όλες οι προγραμματιζόμενες εγκαταστάσεις ορυκτών καυσίμων (πετρελαίου και φυσικού αερίου) αναιρούν τον παραπάνω στόχο του νόμου, ο οποίος είναι νομικά δεσμευτικός, και για το λόγο αυτό είναι παράνομη η εν λόγω εγκατάσταση. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 και το παράρτημα IV της οδηγίας 2011/92 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, επιβάλλεται να υπάρχει στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ποσοτικοποιημένη εκτίμηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση του υγροποιημένου φυσικού αερίου που θα αποθηκεύεται και από τη μονάδα καύσης. Αυτή η εκτίμηση δεν υπάρχει στη ΜΠΕ και για το λόγο αυτό η ΑΕΠO που θα εκδοθεί είναι παράνομη.

Κατά της εγκατάστασης σταθμού LNG εντός του Παγασητικού τοποθετήθηκαν όλες οι παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.

Ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου

Κατά της εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδας LNG εντός του Παγασητικού Κόλπου τάχθηκε εκ νέου σήμερα ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου Μιχάλης Μιτζικός στην τοποθέτησή του κατά τη διάρκεια τη σημερινής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλίας  στα Μελισσάτικα , με θέματα την έγκριση ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας στις εγκαταστάσεις της Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ στο Βόλο (ΕΠΜΜΜ ΑΓΕΤ Βόλου) και  τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Εγκατάσταση & Λειτουργία Πλωτού Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (FSRU) «ΑΡΓΩ».

Ο κ., Μιτζικός τόνισε πως από την πρώτη στιγμή τάχθηκε κατά της εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδας LNG εντός του Παγασητικού Κόλπου, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος της ακτογραμμής του Δήμου Νοτίου βρίσκεται εντός του Παγασητικού Κόλπου με πολλούς οικισμούς και χωριά στα παράλιά του.

Όπως είναι γνωστό,  το Δημοτικό Συμβούλιο Νοτίου Πηλίου στις 6/3/23 έκανε ομόφωνα  αποδεκτή την εισήγηση του Δημάρχου Νοτίου Πηλίου Μιχάλη Μιτζικού, για μη εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας LNG εντός του Παγασητικού Κόλπου.

Σημειώνεται πως ήταν το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο σε επίπεδο Μαγνησίας που έλαβε απόφαση κατά της εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδας LNG εντός του Παγασητικού Κόλπου, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος της ακτογραμμής του Δήμου Νοτίου βρίσκεται εντός του Παγασητικού Κόλπου με πολλούς οικισμούς και χωριά στα παράλιά του.

The post “Όχι” του Περιφερειακού Συμβουλίου σε Επιχειρηματικό Πάρκο ΑΓΕΤ και LNG appeared first on istigmes.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments